De Riskmeter

Zijn risico en rendement in balans?

Normeren, meten en sturen: mensen in verbinding!

Voordelen van de Riskmeter voor uw organisatie:
  • Sturen op risico versus rendement via
    plan-do-check-act cyclus;
  • Modern multifunctioneel dashboard (marktrisico,
    ALM risico, operationeel risico, financieel risico etc.);
  • EfficiŽnt en transparant rapportageproces.
    Denk aan DNB Firm, Basel II, Basel III, Solvency II etc.

Functionaliteiten van dť
Riskmeter zijn o.a.:

Dashboard

Een goed en praktisch overzicht van alle relevante organisatierisico's (op groeps-, organisatie- en afdelings niveau). Dus uw organisatie vanuit meerdere perspectieven bekeken zoals renterisico, sovereignrisk, financiŽle performance en dekkingsgraad.

Automatische koppeling

Er kan gekoppeld worden met diverse riskmanagementsystemen, financiŽle en HRM en ERP (zoals AFAS) en overige systemen. Hierdoor heeft u dus altijd complete en actuele gegevens.

Plan-Do-Check-Act Cyclus

Via de ingebouwde Plan-Do-Check-Act cyclus worden medewerkers begeleidt in de door hen uit te voeren acties. Daarmee worden de resultaten van uw organisatie op alle niveaus verbeterd.

Eigen indicatoren

Wilt u op bepaalde risicoaspecten binnen uw organisatie de nadruk leggen? Het is mogelijk om eigen indicatoren toe te voegen aan het dashboard. Dit kan bovendien voor uw eigen organisatie of de organisatie waaraan uw administratie is uitbesteed.

Focus probleemgebieden

Per indicator wordt de status weergegeven. Als een indicator in het rood staat, ziet u dit direct. U kunt vervolgens met de verantwoordelijken bespreken wat er gedaan moet worden om de situatie te verbeteren (in het groen te brengen).

We gaan verder...

Als een organisatie hulp nodig heeft bij het implementeren van riskmanagement, kunnen wij ervaren consultants inzetten. Deze consultants ondersteunen het hele traject van doelen stellen, meten (KRI), normeren tot trainen/managementcoaching.

Meer informatie?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.
  • Verstuur

De Riskmeter

Onze gegevens

Website: www.riskmeter.nl
E-mail: info@riskmeter.nl
  
Zie ook: De Pensioenfondsmeter.nl